Charm de Paris

Politica de confidentialitate

Esti pe site-ul oficial al Charm de Paris – Atelier de creatie de bijuterii si accesorii.
Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate propietarilor Charm de Paris.
Ca vizitator ai urmatoarele drepturi:
  • explorarea continutului;
  • reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor de pe site, numai cu indicarea sursei;
  • copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora;
  • daca iti bazezi deciziile sau actiunile pe informatiile continute in acest website iti asumi raspunderea integrala pentru eventualele pierderi suferite.

Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul www.charmdeparis.com numai in scopuri informative.

Charm de Paris isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz.
Produsele descrise in acest site sunt valabile numai pentru Charm de Paris si sunt proprietatea sa exclusiva.
Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal www.charmdeparis.com, precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al www.charmdeparis.com da dreptul unilateral si neechivoc ca Charm de Paris sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte, conform legii nr. 8/14 martie 1996.
Charm de Paris si companiile subsidiare respecta drepturile politicii datelor personale private ale vizitatorilor on-line si recunoaste importanta protejarii informatiilor ce ii privesc. Am adoptat o politica de confidentialitate care ghideaza forma de colectare, depozitare si utilizare a informatiilor.
Vizitand www.charmdeparis.com, acceptati Temenii si Conditiile din cadrul site-ului.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) Charm de Paris are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a va putea asigura serviciile noastre, de a va asigura suportul privind comenzile dumneavoastra, de a va aduce la cunostiinta modificarile din cadrul serviciilor noastre si eventualele servicii noi pe care le oferim noi sau partenerii nostrii.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare pentru finalizarea unei comenzi.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se întelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
www.charmdeparis.com în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, va avea  în vedere și va respecta principiile GDPR astfel încât prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate si transparență, iar datele colectate  să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.


Luăm în serios drepturile dvs. în privința protecției datelor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate într-o manieră sigură și confidențială și numai după informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, drepturile și măsurile adoptate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal.

    1. CE CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRAM ?
Date principale: personale si de familie, ce includ: nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, data nasterii;
Date de contact: adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon

    2. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELE PERSONALE ?
www.charmdeparis.com prelucreaza datele dvs cu caracter personal exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate, precum si, de fiecare data, in baza unui temei legal prevazut de Legislatia privind protectia datelor.

    3. CARE SUNT POTENȚIALII DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
– Bănci si institutii financiare nebancare
– Terți subcontractantați (prestatori de servicii poștale și curierat, furnizori de servicii IT, etc.)
– Parteneri comerciali
Accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice se realizează într-un mod restricționat, în baza contractelor încheiate cu aceștia, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

    4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Aveți mai multe drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și / sau puteți ridica obiecții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal, astfel:
• Dreptul la informare cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora în relatia cu societatea.
• Dreptul la rectificarea și completarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care va privesc
• Dreptul la stergerea datelor din evidentele noastre, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal

    5. CAT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE DVS. PERSONALE?
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este în mod rezonabil necesar pentru scopurile enumerate anterior. În anumite circumstanțe, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, fiscale sau contabile.
În anumite circumstanțe, am putea păstra și datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a relațiilor dvs. cu noi.
Menținem o politică de păstrare a datelor pe care o aplicăm înregistrărilor aflate în grija noastră. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare, vă asigurăm că acestea sunt șterse sau stocate în siguranță într-un mod care garantează faptul că nu vor mai fi utilizate de către societate.

DATE DE CONTACT
Pentru orice informații sau solicitari  cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:
    • pe site-ul www.charmdeparis.com, sectiunea Politica de confidentialitate
    • prin e-mail, la adresa contact@charmdeparis.com
Mentionam ca informatiile prezentate mai sus vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, în format actualizat, pe site-ul www.charmdeparis.com